Page:Sibu Congkan0886-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-01.djvu/79

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 國有以依放則庶㡬乎古之治矣翰林學士朝散大夫右諌議大夫知制誥充史館修撰充宗正寺

 修玉牒官刋修唐書判太常寺兼禮儀事兼判尚書禮部兼判祕閣祕書省上輕車都尉樂安郡開

 國侯食邑一千三百户賜紫金魚袋歐陽某道德仁義固其深藴文學政事矧乃兼長老於詞禁之

 中未愜搢紳之望今詳試以煩劇命允𨤲于浩穰寵以延閣之拜優以京輔之授爾其念古訓而用

 乂母曰時異稍艱乎施設也可特授依前右諫議大夫知制誥史館修撰充翰林學士兼龍圖閣學

 士權知開封府兼畿内勸農使仍舊刋修唐書兼判祕閣祕書省散官勲封賜如故吳奎行

嘉祐四年己亥

 二月戊辰免開封轉給事中同提舉在京諸司庫

 務制詞勑漢制給事中日上朝謁平尚書奏事近世所職雖異而其親近左右爲㝡要宻非得端

 士不以付焉以爾翰林學士兼龍圖閣學士朝散大夫右諌議大夫知制誥充史館修撰刋修唐書