Page:Sibu Congkan0889-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-04.djvu/10

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


憔悴鴈池邊忽忽良時失區區俗慮闐公齋毎偷

暇師席屢攻堅善誨常一本作當無倦餘談亦可編毎接公論

議皆立朝行已之節至於談𥬇之間亦多記朝廷故事皆可紀録以貽後生仰髙雖莫及

希驥豈非賢報國如乖願歸耕寧買田期無辱知已

肯逐利名遷

   借觀五老詩次韻爲謝一本注云即丞相杜公太子賔客王渙光

   禄卿畢世長兵部郎中朱貫尚書郎馮平

脫遺軒冕就安閑𥬇傲丘園縱倒冠白髪憂民雖種

種丹心許國尚桓桓鴻㝠得路髙難慕松老無風韻

自寒聞說優游多唱和新篇何惜盡一作一作𦘕圖