Page:Sibu Congkan0889-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-04.djvu/114

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


說多不同其惡秦而黜之以爲閏者誰乎是漢人之

私論溺於非聖曲學之說者也其說有三不過曰滅

棄禮樂用法嚴苛與其興也不當五德之運而巳五

德之說可置而勿論其二者特始皇帝之事爾然未

原秦之本末也昔者堯傳於舜舜傳於禹夏之衰也

湯代之王商之衰也周代之王周之衰也秦代之王

共興也或以德或以功大抵皆乗其弊而代之𥘉夏

丗衰而桀爲昬暴湯救其亂而起稍治諸侯而誅之

其書曰湯征自葛是也其後卒以攻桀而滅夏及商

丗衰而紂爲昬暴周之文武救其亂而起亦治諸侯