Page:Sibu Congkan0889-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-04.djvu/13

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


盈罇舞緑鬟自是風情年少事多慙白髪與蒼顔

   内直晨出便赴奉慈齋宫一作𪧐馬上口占

   云呈子華子履

凌晨更直九門開驅馬悠悠望禁街霜後樓臺明曉

日天寒煙霧著宫櫰山林未去猶貪寵罇酒何時共

放懷巳覺蕭條悲晚歳更憐衰病怯清齋

   景靈朝謁從駕還宫

琳館清晨藹瑞氛玉旒朝罷奏韶鈞緑槐夾路飛黃

蓋翠輦鳴鞘向一作紫宸金闕日髙猶泫露綵旗風

細不驚塵自慙白首追時彦行近儲胥忝侍臣