Page:Sibu Congkan0889-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-04.djvu/28

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 紀德陳情上致政太傅杜相公二首京本作某啓謹吟成紀德陳情

  拙詩二章拜獻太傅相公雖不足游揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)大君子之盛美亦聊伸門下小子區區感遇之心干冒台嚴

  伏惟俯賜采覽

 太傅杜相公索聚星堂詩謹成京本作某啓伏𮐃太傅相公寵答佳篇仍

  索拙詩副本謹吟成四韻以叙鄙懷兼伸感慰

 和太傅杜相公寵示之作京本作某啓伏蒙累賜嘉篇過形褒借在於庸拙何

  以當之謹依元韻課成一首聊述媿佩之意

 依韻答杜相公寵示之作京本作某啓伏𮐃寵示佳篇以不赴東園之㑹爲恨

  某亦經春多病略無少暇誠有可嗟謹依元韻輙紓鄙素

 依韻和杜相公喜雨之什京本作某啓伏蒙太傅相公寵示喜雨之什過形奬