Page:Sibu Congkan0889-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-04.djvu/37

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


    仁

 閏後春深雪始銷東風凌鑠勢方豪陽生草木黃泉

 動氷破江湖白浪髙未報國㤙嗟病骨可怜身事一

 漁舠少年自與芳菲競莫𥬇衰翁擁弊袍

    病告中懷子華原父

 狂來有意與春爭老去心情漸不能丗味惟存詩淡

 泊生涯半爲病侵陵花明曉日繁如錦酒撥浮醅緑

 似澠自是少年豪橫過而今癡鈍(⿱艹石)寒蠅

    奉酬長文舍人出城見示之句

 春分臘雪未全銷凜冽春寒氣尚驕攝事𥘉欣迎社