Page:Sibu Congkan0889-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-04.djvu/5

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


劒峯雲棧未嘗行圖𦘕曽看巳可驚險若登天懸鳥

道下臨無地㵼江聲折𦝫莫以微官恥爲政須通異

俗情況子多才兼美行薦章期即逹承明

   紀德陳情上致政太傅杜相公二首一云與丞相太

   傅杜公唱和一十二首自此而下

儉節清名世絶倫坐令風俗可還淳貌先年老因憂

國事與心違始乞身四海儀刑瞻舊德一罇談𥬇作

閑人鈴齋幸得親師席東向時容問治民

事國一心勤以一作瘁還家五福壽而康風波已出

憑忠信松栢難凋耐雪霜昔日青衫遇知己今來白