Page:Sibu Congkan0889-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-04.djvu/52

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   集禧謝雨

十里長街五鼓催泥深雨急馬行遲卧聽竹屋蕭蕭

響却憶滁州睡足時

   下直呈同行三公

午漏聲初轉歸鞍路偶同天清黃道日街闊緑槐風

萬國舟車㑹中天象魏雄戢戈清四海論道屬三公

自愧陪羣彦從來但樸忠時平容𥨸禄歳晚歎衰翁

買地淮山北垂竿潁水東稻𥹭雖可戀吾志在㝠鴻

   東閤雨中

直閤時偷暇幽懷坐獨哦緑苔人迹少黃葉雨聲多