Page:Sibu Congkan0889-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-04.djvu/62

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   感事治平丁未正月二十有六日

故園三徑人成荒賢路胡爲此坐妨病骨痩便花蘂

嘉祐八年于闐國王遣使來朝貢恩賜宰臣巳下于闐所獻花蘂布柔肕㓗白如凝脂而禦風甚温

不減駞褐也煩心渴喜鳯團香先朝舊例兩府輔臣歳賜龍茶一斤而巳余在仁宗

朝作學士兼史館修撰甞以史院無國史乞降一本以備檢討遂命天章閣録本付院仁宗因幸天章見

書吏方録國央思余上言亟命賜黄封酒一瓶果子一合鳯團茶一斤押賜中使語余云上以學士校新

寫國史不易遂有此賜然自後月一賜遂以爲常後余忝二府猶賜不絶號弓但灑孤

血憂國空餘兩𩯭霜何日君㤙憫衰朽許從初服返

耕桑

   大行皇帝靈駕發引挽歌辭