Page:Sibu Congkan0889-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-04.djvu/78

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


老者事白日自爲閑人長禄厚豈惟慙飽食俸餘仍

一作買輕裝君㤙天地不違物歸去行歌潁水傍

   留題南樓二絶一本前一首題作偶書

偷得青州一歳閑四時一作案頭終日面孱顔須知我是

愛山者無一詩中不說

醉翁到處不曽醒問向青州作麽生公退留賔誇酒

美睡餘欹枕看山橫

   答和王宣徽一作答王宣徽見贈

相逢莫恠我皤然出處參差四紀間有道方令萬物

遂無能擬乞一身閑花前獨酌罇前月淮上扁舟枕