Page:Sibu Congkan0889-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-04.djvu/84

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


居士集卷第十五  歐陽文忠公集十五

  賦五首雜文五首附

   黃楊樹子賦并序

夷陵山谷間多黃楊樹子江行過絶險處時時從舟

中望見之鬱鬱山際有可愛之色獨念此樹生窮僻

不得依君子封殖備愛賞而樵夫野老又一無又字不知

甚惜作小賦以歌之

(⿱艹石)夫漢武之宫叢生五柞景陽之井對植𩀱桐髙秋

羽獵之𮪍半夜嚴粧之鍾鳯蓋朝拂銀牀暮空固巳

葳蕤近日的皪一作灼爍含風婆娑萬戸之側生長深宫