Page:Sibu Congkan0889-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-04.djvu/89

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


砰湃如波濤夜驚風雨驟一作風驟雨而至其觸於一無於字

也鏦鏦錚錚金鐵皆鳴又如赴敵之兵銜枚疾走不

聞號令但聞人馬之行聲墨蹟無聲字余謂童子此何聲

也汝出視之童子曰星月一作月星皎潔明河在天四無

人聲聲在樹間余曰噫嘻悲哉一作此秋聲也胡爲

而來哉蓋夫秋之爲狀也其色慘淡煙霏雲歛其容

淸明天髙日晶其氣慄冽砭人肌骨其意蕭條山川

寂寥故其爲聲也凄凄切切呼號憤發豐草緑縟而

爭茂佳木葱籠而可恱草拂之而色變木遭之而葉

脫其所以摧敗零落者墨蹟無者字乃其一一無一字氣之餘