Page:Sibu Congkan0889-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-04.djvu/97

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


山岑岑兮翁復來而幾時風嫋嫋兮山木落春年年

兮山草菲嗟我無德於其人兮有情於山禽與野麋

賢哉沈子兮能寫我心而慰彼相思

   山中之樂并序一本題下云三章送慧勤上人

佛者慧勤餘杭人也少去父母長無妻子以衣食于

佛之徒往來京師二十年其人聰明材智亦甞學問

于賢士大夫今其南歸遂將窮極呉越甌閩江湖海

上之諸山以肆其所適予嘉其甞有聞於吾人也於

其行也一本無四字爲作山中之樂三章一本有以送之旣極道

山林間事以動蕩其心意而卒反之於正其辭曰