Page:Sibu Congkan0892-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-07.djvu/126

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


集五十一作六十卷將終口授其弟純臣遺奏以宗廟至

重儲嗣未立爲憂天子愍然臨其喪輟視朝一日贈

左僕射太常謚曰文安曽祖諱化某官一無某官二字下同

太傅妣戚氏封曹國太夫人祖諱礪某官父諱瀆某

官皆贈太師中書令兼尚書令祖妣𡊮氏鄆一作

太夫人妣仇氏徐國太夫人娶丁氏安康郡夫人子

男三人同老大理評事周老太常寺太祝早卒朋老

大理評事二女長適校書郎戚師道早卒次未嫁王

氏自遷虞城由公曽祖而下或葬𩀱金或葬土山皆

在虞城嘉祐四年八月十日改葬公之皇考于宋城