Page:Sibu Congkan0893-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-08.djvu/103

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


行修謹未甞有過失每燕見侍上讀易賦詩數賜器

幣詔書襃美甞召宴太清樓賦祼玉詩爲諸皇子第

一上尤嘉賞賜繒綵二百叚有詩集十卷至和二年

九月壬戌以疾薨享年四十有八𥘉其疾也上遣中

貴人押國醫治之旣薨輟視朝一日勑有司具駕將

視其喪以雨不克遣中貴人厚加賻䘏乃贈昭信軍

節度使太常考行謚曰昭𥙿權厝于東法濟寺夫人

太原郡君郭氏燕王從義之裔孫子男三人長曰仲

連右千牛衛將軍次曰仲丹仲筠皆太子右内率府

副率早卒女四人長適左侍禁潘若旦今亡次適内