Page:Sibu Congkan0893-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-08.djvu/117

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   東萊侯夫人平原郡夫人米氏墓誌銘

皇從姪故萊州防禦使東萊侯從恪之夫人曰平原

郡夫人米氏贈太子太師承德之曽孫横海軍節度

使信之孫内殿崇班閤門祗𠉀繼豐之女夫人年十

七選配東萊侯累封平陽郡君子男六人長曰世安

贈左一作驍衛大將軍次曰世融贈博州防禦使追

封博平侯次曰世昌右屯衛大將軍次曰世規右監

門衛將軍次曰世猷太子右監門率府率早亡次曰

世衡贈左武衛大將軍女三人長適左侍禁劉希立

次適内殿承制王說次適右侍禁陳宗誨孫男十二