Page:Sibu Congkan0893-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-08.djvu/119

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


國爲時名臣夫人以賢女選爲韓國公從藹之配韓

公彰化軍節度使舒公之子事其親以孝而夫人承

其夫以順事其舅姑以禮下其妾媵以仁撫其子無

嫡庶以均故其内外宗姻莫不稱其能封太寧郡君

至和元年正月戊寅以疾卒享年五十有六子男十

人長曰世豐贈右驍衛大將軍次曰世宣贈均州防

禦使次曰世凖世雄世本世綱皆諸衛將軍次曰世

岳世瓞世庸一作皆太子率府副率女三人長適髙

允懷次適張承訓次適鄭偃皆右侍禁餘皆㓜以嘉

祐五年十月乙酉舉夫人之喪合葬于韓公之墓銘