Page:Sibu Congkan0893-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-08.djvu/126

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


年二月庚午以疾卒享年二十有九五年十月乙酉

葬于河南永安之原銘曰

山川旣佳日月惟吉惟永其安其藏其密


居士集卷第三十七

 熈寧五年秋七月男發等編定

  紹熈二年三月郡人孫謙益挍正


皇從姪遂國公墓銘諸皇子

賈氏墓銘祖官至闕其名