Page:Sibu Congkan0893-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-08.djvu/128

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


居士集卷第三十八  歐陽文忠公集三十八

  行狀二首

   尚書戸部侍郎贈兵部尚書蔡公行狀

公諱齊字子思其先洛陽人皇祖以下始著籍於膠

東公㓜依外舅劉氏能自力爲學𥘉作詩已有動人

語今相國李公見之大驚謂公之皇考曰兒有大志

冝善視之州舉進士第一以書薦其里人史防而居

其次祥符八年眞宗皇帝采賈𧨏置器之說試禮部

所奏士讀至公賦有安天下意歎曰此宰相器也凡

貢士當賜第者考定必召其高第數人並見又叅擇