Page:Sibu Congkan0896-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-11.djvu/26

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   月

   棖子

   歸襄城弊居

   和晏尚書對雪招飲慶曆元年

   歸鴈亭絶句慶曆三年

   送黄通之鄖郷

   秋日與諸君馬頭山登髙

   送楊君歸漢上

   後潭遊船見岸上看者有感慶曆五年

   春日獨居