Page:Sibu Congkan0898-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-13.djvu/145

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


十有五世矣沙溪吾世之家且𦵏也故又刻其所記

者表於其阡以吿其宗族及郷之人曰

而耕而田𡻕取百千而耘而學乆而不𫉬田何取之

囷倉峩峩學而取之簮笏盈家量功較𭣣所得孰多

先君之學𫉬不及時匪于其躬而利其後疾遲幾何

善無不報先君之貽子脩不肖矧有才子于何不有

矧我歐陽世家惟舊自始氏封烏程之亭在北有聞

或冀或青中顯彌長或吉或衡𫝑大必分枝葉婆娑

惟吉舊居子孫今多木乆而林有喬其秀矧我歐陽

扶踈並茂先君之徳吾母知隆子脩不肖以俟其宗