Page:Sibu Congkan0899-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-14.djvu/87

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


不得逹况四海之大㡬萬里而逺事之難知不若霖

潦赤日之易見者何數使上有惻之之心不得逹于

下下有思告之苦不得通於上者吏居其間而壅之

爾可勝歎哉扶風爲縣限關之西距京師在千里外

民之不幸而事有𨼆微者何限其能生死曲直之者

今與主簿尉三人而民之志得不壅而聞于州州不

壅而聞于上縣不壅而民志通者令與主簿尉逹之

而巳王君聖紀主簿於其縣聖紀好學有文佐是縣

也始試其爲政焉故以夫素所歎者告之景祐三年

二月二十四日廬陵歐陽脩序