Page:Sibu Congkan0901-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-16.djvu/46

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


本者必求而改正之其最後卷秩不足今不復𥙷者

重増其故也予家蔵書萬卷獨昌𥠖先生集為舊物

也嗚呼韓氏之文之道萬世𠩄共尊天下𠩄共傳而

有也予於此本特以其舊物而尤惜之

   題薛公期𦘕

善言𦘕者多云鬼神易為工以謂𦘕以形似為難鬼

神人不見也然至其隂威慘淡變化超騰而窮竒極

怪使人見輙驚絶及徐而定視則千狀萬態筆簡而

意足是不亦為難哉此𦘕雖傳自妙本然其筆力精

勁亦自有嘉處嘉祐八年仲春旬休日𥨸覽而嘉之