Page:Sibu Congkan0901-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-16.djvu/48

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


于潁服除來京師蒙恩召入翰林為學士與公書問

徃還無虚月又二𡻕公以疾薨于家予既泣而論次

公之功徳而銘之又集在南都時唱和詩為一卷以

傳二家之子孫又發篋得公手書簡尺歌詩𩔖為十

卷而蔵之余與時寡合辱公之知乆而愈篤冝於公

有不能忘矧公筆法為世楷模人人皆寳而蔵之然

世人莫若余得之多也嘉祐八年六月晦日

   跋永城縣學記

唐世執筆之士工書者十八九盖自魏晉以來風流

相承家傳少習故易為能也下逮懿僖昭哀衰亡