Page:Sibu Congkan0904-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-19.djvu/10

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


差來人所賜物色亦具賜目故茲詔示想冝知悉春

寒比平安好否書指不多及

   賜夏國主贖大藏經詔十二月 日

詔夏國主省所奏伏爲新建精藍載請贖大藏經帙

籖牌等其常例馬七十疋充印造工直俟來年冬賀

嘉祐四年正旦使次附進至時乞給賜藏經事具悉

封奏聿來祕文爲請惟覺雄之演說推善利於無窮

嘉乃純誠果於篤信所冝開允當體眷懷所載請贖

大藏經帙籖牌等巳令印造𠉀嘉祐四年正旦進奉

人到闕至時給付故茲詔示想冝知悉春寒比平安