Page:Sibu Congkan0904-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-19.djvu/54

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


逢千載之辰藴其材謀能自奮勵訓我士卒號令之

信甚明爲予爪牙介胄之色難犯爰採軍中之譽俾

分闑一作外之權遂膺旄節之榮專董𧴀貅之旅宿

衞宫禁周旋𡻕時宣力甚勤有知無不爲之節盡瘁

後已加老而益壯之心誠未耗於精明豈但矜於矍

鑠屬受釐之均慶方浹宇以蒙休載推圖舊之懷式

叙疇勞之典益其封食錄乃功庸於戯享爵祿之崇

髙荷寵靈之優渥挺金石不渝之操兹惟事上之誠

知富貴克守之難用保有終之吉勉矣來効徃其欽

㢤可特授依前檢校尚書左㒒射使持節婺州諸軍