Page:Sibu Congkan0905-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-20.djvu/38

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


非意及榮與憂并此盖伏遇尊號皇帝陛下堯徳聦

明禹躬勤儉博求俊乂以濟治康謂臣旣朴且愚必

能循於忠謹雖庸而懦尚可䇿其疲駑猥以備貟遂

兹冒寵臣敢不益堅素守自勉不強惟殫犬馬之勞

上答乾坤之造

   辭明堂加恩表嘉祐七年九月

祭之爲恵雖澤貴乎均而賞不因功則士無以勸旣

難安於兢愧敢自避於黷煩臣某中謝伏念臣性本

顓愚學無師法才不適當世之用識不通治古之原

誤𫎇聖知擢自平進俾參國論幸有藴而得施坐耗