Page:Sibu Congkan0906-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-21.djvu/85

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


云𥘉属擁旄之方始相公坐於雅俗鎮以無爲民豐

四輔之年市息三九之盗行郊憇樹絶無兩造之辭

託乗載賔惟奉百金之宴而況西河幕府最盛於文

章南國蘭臺莫非乎英俊豈伊末迹首玷𥘉筵至於

憐𥞇懶之無能容禰狂而不辱告休漳浦許淹卧以

彌旬偶造習家或忘歸而終日但覺從軍之樂豈知

爲吏之勞芘徳已深遊藩未㡬旣而持山國之瑞節

改戎乗而啓行荆州遽失於所依周南遂留於滯迹

稍以引去無復並遊之人巋然自存時有思歸之嘆

毎臨風而結想徒零涕以懷恩相公以彛鼎之勲極