Page:Sibu Congkan0909-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-24.djvu/105

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


共保舉兩人聞奏者伏以學士之職置自有唐初以

文辭供奉人主其後漸見親信至於朝廷機宻及大

除拜毎𬒳詢訪皆與參決當時居是職者選擇旣精

信任亦重下至五代莫不皆然國朝遵用唐制尤重

其任自比年以來選用之際時容繆濫職以人廢官

以人輕徃時臺官闕人只命學士一貟獨舉今乃令

三人共舉若以爲俱可信則一貟足以公舉若以爲

俱不可信則雖衆舉亦豈爲得人若以爲有可信有

不可信者則自宜捨不可信者專委可信者其不可

信者旣不稱職罷黜之可也以臣思之朝廷所以遽