Page:Sibu Congkan0909-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-24.djvu/111

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


詆好言之士指爲立異之人峻設刑名禁其論議事

旣施行而人知其不便者十蓋八九然君子知時方

厭言而意殆一無二字不肯言小人畏法懼罪而不敢言

今行之踰年公私不便爲害旣多而一二大臣以前

者行之太果令之太峻𫝑旣難回不能遽改而士大

夫能知其事者但騰口於道路而未敢顯言於朝廷

幽逺之民日𬒳其患者徒怨嗟於閭里而無由得聞

于天聽陛下聦明仁聖開廣言路從前容納𥙷益尤

多今一旦下令改事先爲峻法禁絶人言中外聞之

莫不嗟駭語曰防民之口甚於防川川壅而潰傷人