Page:Sibu Congkan0909-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-24.djvu/128

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


不同而施設之方皆異也古之建學取士之制非如

今之法也蓋古之所謂爲政與設教者遲速異宜也

夫立時日以趨事考其功過而督以賞罰者爲政之

法也故政可速成若夫設教則以勸善興化尚賢勵

俗爲事其𬒳於人者漸則入於人也深収其效者遲

則推其功也逺故常緩而不迫古者家有塾黨有庠

遂有序國有學自天子諸侯之子下至國之俊選莫

不入學自成童而學至年四十而仕其習乎禮樂之

容講乎仁義之訓敦乎孝悌之行以養父兄事長上

信朋友而臨財廉處衆讓其修於身行於家逹于隣