Page:Sibu Congkan0909-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-24.djvu/132

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


獨以徳行取人則實行素履著於郷曲而守道丘園

之士皆反見遺此其不可五也近者朝廷患四方之

士寓一有籍字京師者多而不知其士行遂嚴其法使各

歸於郷里今又反使來聚於京師云欲考其徳行若

不用四方之士一作止取京師之士則又示人以不

廣此其不可六也夫儒者所謂能通古今者在知其

意逹其理而酌時之宜爾大抵古者教學之意緩而

不迫所以勸善興化養賢勵俗在於遲乆而不求近

効急功也臣謂宜於今而可行者立爲三舎可也復

五經博士可也特創新學雖不若即舊而脩廢然未