Page:Sibu Congkan0909-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-24.djvu/24

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


隄防併力修治則今河之水必不至爲大患且河水

天災非人力可回惟當順導防捍之而已不必求竒

䇿立難必之功以爲小人僥冀恩賞之資也況功必

不成後悔無及者乎臣言狂計愚惟陛下裁擇

   論狄青劄子至和三年

臣聞人臣之能盡忠者不敢避難言之事人主之善

馭下者常欲聞難言之言然后下無𨼆情上無一作

壅聽姦宄不作禍亂不生自古固有伏藏之禍未發

之機天下之人皆未知而有一人能獨一作獨能言之人

主又能聽而用之則銷患於未萌轉禍而爲福者有