Page:Sibu Congkan0909-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-24.djvu/37

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


不早定而秦王從榮後以舉兵窺覬䧟于大禍後唐

遂亂此前世之事也況聞臣寮所請但欲擇宗室爲

皇子爾未即以爲儲貳也伏惟陛下仁聖聦明洞鑒

今古必謂此事國家大計當重慎而不可輕發所以

遲之耳非惡人言而不欲爲也然朝廷大議中外已

聞不冝乆而不決昨自春首以來陛下服藥于内

大臣早夜不敢歸家飲食醫藥一無十字侍于左右如

人子之侍父自古君臣未有若此之親者也下至羣

臣士庻婦女嬰孩晝夜禱祈填咽道路發於至誠不

可禁止以此見臣民盡忠𫎇陛下之徳厚愛陛下之