Page:Sibu Congkan0909-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-24.djvu/44

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


者猶如此臣故知天下之廣賢材淪没於無聞者不

少也此四臣者名迹巳著伏乞更廣詢採亟加進櫂

置之左右必有禆𥙷凡臣所言者乃願陛下聽其言

用其才以濟時艱爾非爲其人私計也若量霑恩澤

稍陞差遣之𩔖適足以爲其人累耳亦非臣薦賢報

國之本心也臣伏見近年變異非止水災譴告丁寜

無所不有董仲舒曰國家將有失道之敗而天乃先

出災害以譴告之不知自省又出恠異以警懼之尚

不知變而傷敗乃至斯言極矣伏惟陛下切詔大臣

深圗治亂廣引賢俊與共謀議未有衆賢並進而天