Page:Sibu Congkan0909-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-24.djvu/50

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


務粗循常規皆不足上煩聖慮陛下可以游心清閑

頥飬聖體然侍從臺諫省府臣寮皆是陛下朝夕左

右論思獻納委任之臣豈可曠隔時月不得進見於

前不惟亦有天下大務理當論述者至於臣子之於

君父動經年一作歳不得進對豈能自安一有臣字今欲

望聖慈毎遇前後殿坐日中書樞宻院退後如審官

三班銓司不引人則許臣察一班上殿假以頃刻進

瞻天威不勝臣子區區之願也如允臣所請乞下閤

門施行仍約束上殿臣寮不得將干求恩澤訴理功

過及細碎閑慢等事上煩聖聦或乞約定上殿時刻