Page:Sibu Congkan0909-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-24.djvu/63

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


頗疑言事之職但爲速進之階蓋縁臺諌之官資望

已峻少加進擢便履清華而臣下有厭人言者因此

亦得進說直云此軰務要官職所以多言使後來者

其言益輕而人主無由取信辜陛下納諫之意違陛

下賞諌之心臣以謂欲救其失惟冝擇沉黙端正守

節難進之臣置之諌署則旣無干進之疑庻或其言

可信㐲見殿中丞王安石徳行文學爲衆所推守道

安貧剛而不屈司封員外郎吕公著是夷簡之子器

識深逺沉静寡言冨貴不染其心利害不移其守安

石乆更吏事兼有時才曽召試館職固辭不就公著