Page:Sibu Congkan0909-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-24.djvu/83

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


更學士所作文書皆繫朝廷大事示於後世則爲王

者之訓謨藏之有司乃是本朝之故實自明道以前

文書草槀尚有編録景祐以後漸成散失臣曽試令

𩔖聚収拾𥙷綴十巳失其五六使聖宋之盛文章詔

令廢失湮淪緩急事有質疑有司無所檢證蓋由從

前雖有編録亦無𩔖例卷第只是本院書吏私自抄

寫所以易爲廢失臣今欲乞將國朝以來學士所撰

文書各以門𩔖依其年次編成卷秩號爲學士院草

録有不足者更加求訪𥙷足之仍乞差本院學士從

下兩員專切管勾自今巳後接續編聮如本行人吏