Page:Sibu Congkan0910-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-25.djvu/12

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


終得罪夫牽顧私恩人之常情爾斷恩以義非知義

之士不能也以此言之陶可謂徇公滅私之臣矣此

四人者出處本末之迹如此可以知其爲人也就使

言雖不中亦其情必無他議者或謂言事之臣好相

朋黨動揺大臣以作威𫝑臣竊以謂不然至於去𡻕

一無十一字韓絳言冨弼之時介與師道不與絳爲黨乃

與諸臺諫共論絳爲非然則非相朋黨非欲動揺大

臣可明矣臣固謂未可以此疑言事之臣也況介等

此者雖爲謪官幸蒙陛下寛恩各得爲郡未至失所

其可惜者斥逐諫臣非朝廷美事阻塞言路不爲國