Page:Sibu Congkan0910-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-25.djvu/14

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


望聖慈俾充館閣之職如後不如舉狀臣甘同罪取

進止

   論祠祭行事劄子嘉祐八年

臣近準勑差祭神州地祇於北郊竊見有司行事不

合典禮據開寳通禮當先引行事官於東壝門外道

南北向立次引入壝門就壇東南位西向行事蓋即

事有漸自外而入於禮爲宜今却先引行事官於壇

下卯堦之側北向立次引東行向外就行事位由内

而外乖背禮文臣遂於本院檢詳蓋是徃年撰祀儀

之時誤此一節今據祀儀四時及三一作王五帝上