Page:Sibu Congkan0912-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-27.djvu/15

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


者非惟臣下𬒳禍兼與國家爲患脩曰陛下以爲此

事果有果無上曰雖不見其文字亦不能保其必無

脩曰疑似之謗不唯無迹可㝷就令迹狀分明猶湏

更辨真僞只如先朝夏竦欲害富弼令其婢子學石

介字體乆之學成乃僞作介爲弼撰廢立詔草頼仁

宗聖明弼得保全又如臣至和末丁母憂服闋𥘉至

闕下小人中有嫉忌臣者僞撰臣乞沙汰内官奏藁

傳布中外家家有之内臣無不切齒只判銓得六日

爲内臣楊永徳以差船事罷知同州亦頼仁宗保全

未乆知其無罪遂却留住至今以此而言就令有文