Page:Sibu Congkan0912-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-27.djvu/17

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


過東府忽見内降一封乃諫官司馬光言立皇子事

旣而知江州吕誨亦有䟽論述昭文與集賢曾公及

余晚議來日當將上相顧以爲如何韓公曰若上稍

有意即當力賛成之曾公與余偕曰此吾儕素所願

也旣而明日奏事垂拱殿二章讀畢未及有所啓仁

宗遽曰朕有意多時矣但未得其人余自爲校勘及

在諫垣忝兩制迨此二十年每進對常極從容至此

始聞仁宗自稱朕旣而又左右顧曰宗室中孰爲可

韓公惶恐對曰不惟宗室不接外人臣等不知此事

豈臣下敢議當出自聖擇仁宗曰宫中嘗養二子小