Page:Sibu Congkan0913-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-28.djvu/2

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


于役志      歐陽文忠公集一百二十五

景祐三年丙子歳五月九日丙戌希文出知饒州

戊子送希文飲于祥源之東園

壬辰安道貶筠州

甲午師魯貶郢州

乙未安道東行不及送余與君貺追之不克還過君

 謨家遂召移之公期道滋景純夜飲

丁酉與損之送師魯于固子橋西興教寺余留宿明

 日道卿損之公期君貺君謨武平源叔仲輝皆來

 㑹飲晚乃歸余貶夷陵