Page:Sibu Congkan0915-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-30.djvu/10

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


集古録跋尾卷第一 歐陽文忠公文集一百三十四

   古敦銘毛伯敦 龔伯彞 伯庶父敦

右毛伯古敦銘嘉祐中原父以翰林侍讀學士出爲

永興軍路安撫使其治在長安原父博學好古多藏

古竒噐物能讀古文一作銘識考知其人事蹟而長

安秦漢故都時時發掘所得原父悉購而藏之以予

方集録古文故毎有所得必模其銘文以見遺此敦

原父得其蓋於扶風而有此銘原父爲予考按其事

云史記武王克商尚父牽牲毛叔鄭奉明水則此銘

謂鄭者毛叔鄭也銘稱伯者爵也史稱叔者字也敦