Page:Sibu Congkan0915-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-30.djvu/118

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


集古録跋尾卷第三 歐陽文忠公集一百三十六

   後漢費鳳碑𡻕月見本文

右漢費鳳碑云集本有君諱鳳三字字伯蕭梁相之元子也

無也漢安二年舉孝廉拜郎中除陳國新平長又云

試守故障長其文班班可見而卒𦵏年壽皆不載其

後悉爲五言韻語其略曰不悟集本作語奄忽終藏形而

匿景集本作影耕夫釋耒耜桑女投鈎筥道阻而且長起

坐淚如雨其文旣非工故不悉録八字集本作文字工拙古今皆然惟

漢𨽻難得故録爾熈寧二年十一月十六日山齋書右真蹟

略曰一作