Page:Sibu Congkan0915-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-30.djvu/156

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


漢時人而𨽻字在者甚完體質淳勁非漢人莫能

也故録之

   後漢天禄辟邪字𡻕月未詳

右漢天禄辟邪四字在宗資墓前石獸膊上按後漢

書宗資南陽安衆人也今墓在鄧州南陽界中墓前

有二石獸刻其膊上一曰天禄一曰辟邪余自天聖

中舉進士徃来穰集本作襄鄧間見之道側迨今三十餘

年矣其後集録古文思得此字屢求於人不能致尚

書職方貟外郎謝景初家於鄧爲余模得之然字畫

集本作或訛缺不若余見時完也按黨錮傳云資祖均自