Page:Sibu Congkan0915-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-30.djvu/22

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 其偏㫄之異者若之𩔖皆今所不傳

 以小篆參求之不能仿佛以今揆之其間或當時

 書者器者不必無謬誤矣姑盡淺學以塞公命

 云𠇍

  嘉祐壬寅冬十月太常博士知國子監書學豫

  章楊南仲識

 甞觀石皷文愛其古質物象形埶有遺思焉及得

 原甫鼎器銘又知古之篆字或多或省或移之左

 右上下惟其意之所欲然亦有工拙秦漢以来裁

 歸一體故古文所見者止此惜哉治平甲辰正月