Page:Sibu Congkan0915-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-30.djvu/24

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


帝時長安民有耕地得此甗初無識者其状下爲鼎

三足上爲方甑中設銅箄可以開闔製作甚精有銘

在其側學士句中正工於篆籕能識其文曰甗也遂

藏于袐閣余爲校勘時常閱于袐閣下景祐中修大

樂冶工給銅更鑄編鍾得古鍾有銘于腹因存而不

毀即寳龢鍾也余知太常禮院時甞於太常寺按樂

命工叩之與王朴夷則清聲合初王朴作編鍾皆不

圓至李照等奉詔修樂皆以朴鍾爲非及得寳龢其

狀正與朴鍾同乃知朴爲有法也嘉祐八年六月十

八日書右真蹟