Page:Sibu Congkan0915-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-30.djvu/26

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


直曁集録成書而南仲友直相繼以死古文竒字世

罕識者而三代器銘亦不復得矣治平三年七月二

一有八字一有以字孟饗攝事太廟齋宫書右真蹟

   終南古敦銘

右終南古敦銘大理評事蘇軾爲鳳翔府判官得古

器於終南山下其形制與今三禮圖所畫及人家所

藏古敦皆不同初莫知爲敦也蓋其銘有寳尊敦之

文遂以爲敦爾右集本

   叔髙父煮簋銘

右煮簋銘曰叔髙父作煑簋其萬年子子孫孫永寳