Page:Sibu Congkan0915-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-30.djvu/29

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


敦周穆王時器也按史記年表自厲王以上有世次

而無年數共和以後接乎春秋年數乃詳蓋自穆王

傳共孝懿夷厲五王而至于共和自共和至今蓋千

有九百餘年斯敦之作在共和前五世而逺也古之

人之欲存乎乆逺者必託於金石而後傳其堙沉埋

𣳚顯晦出入不可知其可知者乆而不朽也然岐陽

十鼓今皆在而文字剥缺者十三四惟古器銘在者

皆完則石之堅又不足恃是以古之君子器必用銅

取其不爲燥濕寒暑所變爲可貴者以此也古之賢

臣名見詩書者常爲後世想望矧得其器讀其文器